본문 바로가기

Global FC Reporter

home > 글로벌 리포트 > Global FC Reporter

Rice Champong (쌀짬뽕) vs. 꾸어띠여우무뚠 (ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น)

등록일 2015.11.17조회수 2289 글로벌 FC 리포터중국 hatainotpadtai

Rice Champong (쌀짬뽕)

 

ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น (꾸어띠여우무뚠)

 

 

อาหารประเภท  “จัมปง” นั้นเป็นอาหารที่โปรดปรานของคนเกาหลีเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทางบริษัทนงชมมีสินค้าชื่อว่า 「Rice Champong」 เราจึงสามารถทานจัมปงได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่บริษัทก็ตาม  「Rice Champong」นั้นเหมือนกับ จัมปง ที่เสริฟตามร้านอาหารจีนทั่วไป ฉะนั้นจึงมีเส้นที่อ้วนกลมและนุ่มนวลอีกทั้งยังมีน้ำซุปรสเผ็ดร้อนให้ผู้ทานได้รับประทานอย่างเอร็ดอร่อย นอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง อายุเท่าไหร่ก็ตามก็สามารถรับประทาน 「Rice Champong」 ได้เช่นกัน อีกทั้งอยากจะแนะนำให้ผู้ที่ชื่นชอบรับประทานอาหารรสเผ็ดเป็นพิเศษทานกัน ีนอกจากรสชาติน้ำซุปสุดแสนแซปอร่อยแล้วใน รับประทาน 「Rice Champong」 นั้นยังมีส่วนผสมที่สำคัญอื่นๆ อีกมากมาย ทันทีที่รับประทานอันนี้แล้ว ได้รสชาติของเนื้อหอยนางรมและเนื้อปลาหมึกได้ นอกจากเนื้ออาหารทะเลแล้วยังมีเห็ด แครอท ต้นหอม กะหล่ำปลีและสาหร่ายหรือผักนานาขนิดที่มาด้วยกันอีกด้วย นอกจากนี้หากต้องการรับประทานให้เอร็ดอร่อยยิ่งขึ้นก็ทำอาหารตามวิธีปรุงที่ระบุไว้ที่ซองได้ แต่สามารถใส่เนื้อหมูทานควบคู่กันก็ได้ค่ะ

 

한국에서 짬뽕은 많은 사랑을 받는 유명한 음식이다. 농심 덕분에 이제 집에서든 회사에서든 어디에서든지 짬뽕을 간단하고 맛있게 먹을 수 있다. 「쌀짬뽕」은 중국 음식집에서 제공하는 짬뽕과 비슷한데, 누구나 「쌀짬뽕」의 통통하고 쫄깃한 면발을 맛있게 먹을 수 있을 뿐만 아니라 얼큰한 국물도 같이 누릴 수 있다. 「쌀짬뽕」은 남녀노소를 막론하고 누구나 맛있게 먹을 수 있는 것 같다. 특히 매운맛을 좋아하는 사람에게 「쌀짬뽕」을 추천하고 싶다. 「쌀짬뽕」은 맛있는 면발과 매콤한 국물이 있을 뿐만 아니라 여러 건더기도 있다. 「쌀짬뽕」을 먹으면 국물에서 바로 홍합과 오징어의 맛이 느껴진다. 또한 건더기로 오징어 뿐 아니라 표고, 당근, 파, 양배추, 미역 등 여러 가지 재료가 풍부하게 들어있다. 「쌀짬뽕」을 맛있게 먹으려면 라면 봉지에 적힌 조리법을 따라 만들면 되지만, 돼지고기나 다른 고기를 같이 넣으면 더 맛있게 먹을 수 있다.

 

 

ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเป็นหนึ่งในก๋วยเตี๋ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ชื่อของก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นสามารถตีความอย่างง่ายๆ ว่าก๋วยเตี๋ยวใส่เนื้อหมูตุ๋นนั่นเอง ลักษณะเด่นของก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนั้นคือการนำเนื้อหมูและผัก เช่น ผักบุ้ง ละ ผักชี เป็นต้น มาต้มในน้ำซุปเพื่อที่จะได้น้ำก๋วยเตี๋ยวที่แสนอร่อย ก๋วนเตี๋ยวหมูตุ๋นนั้นมีที่มาเหมือนก๋วยเตี๋ยวจานอื่นๆ คือเป็นอาหารที่มาจากประเทศจีน ในอดีตคนจีนที่เข้ามาพำนักอาศัยในประเทศไทยนั้นได้นำก๋วยเตี๋ยวซึ่งถือเป็นของพื้นเมืองของชาวจีนเข้ามาด้วย อย่างไรก็ดีเมื่อเวลาผ่านไปนั้นชาวไทยก็ได้ใส่ความเป็นไทยในก๋วยเตี๋ยวมากขึ้นเรื่อยๆ ดังเห็นได้จากการที่ปกติแล้วอาหารจีนนั้นจะไม่ค่อยมีรสเผ็ด แต่สำหรับก๋วยเตี๋ยวนั้นคนไทยมักนิยมปรุงด้วยพริกรสเผ็ด

ปัจจุบันสามารถทานก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นได้ในทุกๆ ภาคของประเทศไทย กระนั้นร้านก๋วยเตี๋ยวต่างๆ นั้นมักจะมีสูตรก๋วยเตี๋ยวเฉพาะตน ไม่ว่าจะเป็นรสจัดบ้าง หรือใส่เนื้อเยอะบ้าง ก็จะมีลักษณะเด่นแตกต่างกันไป

 

꾸이띠여우무뚠은 태국의 유명한 면 요리다. 꾸이띠여우무뚠은 말 그대로 삶은 돼지 고기를 넣은 태국 쌀국수이다. (* ‘꾸이띠여우’는 태국어로 ‘국수’라는 뜻이고, ‘무뚠’은 ‘돼지고기 스튜’라는 뜻이다.) 즉, 꾸이띠여우무뚠의 가장 분명한 특징은 돼지고기와 모닝글로리, 태국고수 등의 채소를 넣고 천천히 끓여 국물을 만든다는 것이다. 꾸이띠여무뚠도 태국의 많은 면 요리 같이 중국에서 온 요리다. 예전에는  중국 사람들이 태국으로 많이 건너와 국수 등과 같은 전통 요리도 같이 가지고 왔다. 그러나 시간이 지나며 국수나 다른 중국 전통요리는 태국 사람들에게 잘 맞도록 변화해 왔다. 꾸이띠여무뚠도 마찬가지인데, 중국 전통 요리에서는 보통 별로 맵지 않은 것이었지만, 요즘 태국인은 꾸이띠여무뚠을 먹을 때 태국 고추를 같이 곁들여 먹는 것이 필수적이다.

요즘 꾸이띠여무뚠은 모든 태국 지역에서 쉽게 찾을 수 있다. 그런데 식당마다 꾸이띠여무뚠의 특징이 다르다고 할 수 있다. 예를 들어 어떤 식당에서는 꾸이띠여무뚠을 굉장히 맵게 만들어 제공하고, 어떤 식당에서는 고기를 많이 넣어 제공한다.  

 

 

「Rice Champong」และก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนั้นมีข้อต่างมากกว่าข้อเหมือน หากจะเปรียบเทียบแล้ว  「Rice Champong」

  นั้นจะเน้นน้ำซุปที่มีส่วนผสมของหอยนางรมและปลาหมึก ในขณะที่ก๋วนเตี๋ยวหมูตุ๋นนั้นจะทำมาจากเนื้อหมูตุ๋นฉะนั้นน้ำซุปก็จะเป็นเนื้อหมู นอกจากนี้  「Rice Champong」 นั้นจะออกรสเผ็ดกลมเปรี้ยว แต่ก๋วยเตี๋ยวหมูต๋นนั้นจะมีรสชาติที่ไม่เน้นเผ็ด แต่จะเน้นไปทางรสหวานเสียมากกว่า นอกจากนี้  「Rice Champong」 ยังมีส่วนผสมของเห็ดมากมาย แตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นที่ไม่ทานกับเห็ด แต่จะทานควบคู่ไปกับถั่วงอกเสียมากกว่า ถึงแม้คนไทยนิยมทานก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นกับพริกป่นแต่ที่จริงแล้วน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนั้นไม่เผ็ด หากจากกล่าวถึงข้อเหมือนของทั้งสองนั้นคงจะเป็นที่เส้น ทั้ง 「Rice Champong」 และก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนั้นจะมีเส้นที่อ้วนกลม และหนานุ่มค่ะ

 

「쌀짬뽕」과 꾸이띠여무뚠은 공통점보다 차이점이 많다. 비교하자면 「쌀짬뽕」은 홍합과 오징어로 국물의 맛을 내어 국물에서 해물의 향을 강하게 느껴진다. 반면에 꾸이띠여무뚠은 돼지고기를 넣고 국물을 만들기 때문에 고기의 고소한 맛이 난다. 그리고 「쌀짬뽕」은 매콤하고 새콤한 국물이 있는 반면에, 꾸이띠여무뚠의 국물 맛은 매운 맛은 거의 없고달콤한 맛이 부각된다. 또한 「쌀짬뽕」의 건더기에는 버섯이 들어가지만, 꾸이띠여무뚠은 보통 버섯이랑 먹지 않고, 대신 「쌀짬뽕」에는 들어가지 않는 숙주나물을 많이 넣어 먹는다. 그리고 태국 사람들은 보통 꾸이띠여무뚠을 먹을 때 태국 고추를 많이 넣어 먹지만 전통적인 꾸이띠여무뚠의 맛은 맵지 않다. 공통점에 대해 설명하고자 하면 하나를 찾을 수 있다. 「쌀짬뽕」과 꾸이띠여무뚠의 면발이 조금 비슷한데, 둘 다 통통하고 쫄깃쫄깃하다.

 

댓글등록 등록하기
목록 인쇄 주소복사
다음글 다음 글이 없습니다.